ยาทำแท้งมีกี่ชนิด อะไรบ้าง

ในปัจจุบันมีหลายวิธีที่ใช้ในกระบวนการทำแท้ง โดยบางวิธีอาจจะใช้ยาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนั้น ยาทำแท้งสามารถแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มตามวิธีการทำงาน ซึ่งรวมถึง:

ในปัจจุบันมีหลายวิธีที่ใช้ในกระบวนการทำแท้ง โดยบางวิธีอาจจะใช้ยาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนั้น ยาทำแท้งสามารถแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มตามวิธีการทำงาน ซึ่งรวมถึง:

กินยาขับเลือด

1.Mifepristone (RU-486):

Mifepristone (RU-486): เป็นยาที่ใช้เป็นอย่างแรกในกระบวนการทำแท้งแบบแท่ง โดยทำให้มีการยับยั้งฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ซึ่งจะทำให้ระงับการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์

  Mifepristone (RU-486) เป็นยาที่ใช้ในกระบวนการทำแท้งแบบแท่ง มีชื่อทางการแพทย์ว่า “Mifepristone” หรือ “RU-486” โดยมีวิธีการทำงานดังนี้:

  1. การยับยั้งโปรเจสเตอโรน: Mifepristone เป็นตัวยาที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งโปรเจสเตอโรน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่จำเป็นสำหรับการรักษาการติดตั้งของไข่ปลูกผสมในมดลูก
  2. การทำให้เนื้อเยื่อมดลูกทารกเสียชีวิต: Mifepristone ทำให้เนื้อเยื่อที่รับอาหารจากหน่วยงานสมองและปกครองการพัฒนา (ทารก) ถูกตัดสินใจขณะที่ไม่มีโปรเจสเตอโรนให้ใช้งาน ซึ่งเนื้อเยื่อนี้จะถูกขับออกจากมดลูกระหว่างกระบวนการทำแท้ง

  Mifepristone มักถูกใช้ร่วมกับยา Misoprostol ซึ่งเป็นยาที่กระตุ้นการหดเกร็งของมดลูกเพื่อช่วยในกระบวนการทำแท้งเสริมอีกด้วย การใช้ Mifepristone และ Misoprostol ในระหว่างการทำแท้งต้องให้คำแนะนำและคำปรึกษาจากแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญในสาขานี้เสมอ โดยยา Mifepristone ใช้ได้เฉพาะในบางประเทศและต้องใช้ในกระบวนการทำแท้งที่กำหนดโดยกฎหมายและมาตรฐานทางการแพทย์ในแต่ละประเทศ

  ยาทำแท้ง

  2.Misoprostol

  Misoprostol: มักถูกใช้ร่วมกับ Mifepristone เพื่อกระตุ้นการมีคลอดโดยการกระตุ้นการหดเกร็งของมดลูก ซึ่งช่วยให้ทารกในครรภ์ถูกขับออกมา

  Misoprostol เป็นยาที่มักใช้ร่วมกับ Mifepristone ในกระบวนการทำแท้งแบบแท่ง หรืออาจใช้เพียงอย่างเดียวในกรณีบางกรณี มีคุณสมบัติดังนี้:

  1. การกระตุ้นการหดเกร็งของมดลูก: Misoprostol เป็นยาที่ส่งผลกระทบต่อระบบการหดเกร็งของมดลูก โดยทำให้มีการกระตุ้นมดลูกให้หดตัว ซึ่งสามารถช่วยในกระบวนการขับออกของทารกที่ไม่พัฒนาอย่างสมบูรณ์หรือทารกในครรภ์ที่มีปัญหาอื่นๆ
  2. การใช้เพื่อทำการคลอดหรือทำแท้ง: Misoprostol สามารถใช้เพื่อกระตุ้นการมีคลอดในกรณีที่มีความจำเป็น เช่น ในกรณีทารกเสียชีวิตในครรภ์หรือสุนัขพันธุ์ชนิดต่างๆ นอกจากนี้ยายังมักใช้ในกระบวนการทำแท้งในกรณีที่หมดพรมแดน (อาจจะใช้เป็นตัวเลือกสำหรับผู้หญิงที่ไม่สะดวกใช้ Mifepristone)

  Misoprostol มักถูกใช้ในกระบวนการทำแท้งซึ่งอาจจะมีผลข้างเคียงและควรใช้ภายใต้คำแนะนำและคำปรึกษาจากแพทย์ เนื่องจากอาจเกิดปัญหาและความเสี่ยงในการใช้ยาได้ นอกจากนี้การใช้ยาต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางการแพทย์ที่มีในแต่ละประเทศ

  phone

  3.Methotrexate

  Methotrexate: เป็นยาที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อที่รับอาหารจากหน่วยงานสมองและปกครองการพัฒนา มักใช้ในกรณีที่การทำแท้งโดยตรงด้วยยาแท่งไม่เป็นไปตามปกติ

  Methotrexate เป็นยาที่มักใช้ในกระบวนการทำแท้ง โดยมักใช้ในกรณีที่การทำแท้งโดยตรงด้วยยาแท่งไม่เป็นไปตามปกติหรือไม่เป็นไปตามคาดหมาย นอกจากนี้ Methotrexate ยังมีการใช้ในการรักษาโรคริ้วรอยสมอง (Ectopic Pregnancy) ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ทารกที่ผสมผสานมีการปรับตัวเสร็จสมบูรณ์น้อย หรือเกิดนอกมดลูก

  การใช้ Methotrexate ในกระบวนการทำแท้งมักปฏิบัติดังนี้:

  1. การยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อที่รับอาหารจากหน่วยงานสมองและปกครองการพัฒนา (ทารก): Methotrexate เป็นยาที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อที่รับอาหารจากหน่วยงานสมองและปกครองการพัฒนา (ทารก) ทำให้ทารกไม่สามารถเจริญเติบโตอย่างปกติได้
  2. การติดตามและการควบคุม: หลังจากการใช้ Methotrexate แล้ว จะต้องมีการติดตามและการควบคุมเพื่อตรวจสอบว่ากระบวนการทำแท้งได้ผลอย่างถูกต้องและปลอดภัย การติดตามอาจรวมถึงการตรวจครั้งต่อไปเพื่อดูผลลัพธ์ของการใช้ยา

  การใช้ Methotrexate ในกระบวนการทำแท้งต้องปฏิบัติตามคำแนะนำและคำปรึกษาจากแพทย์อย่างเคร่งครัด เนื่องจากยาสามารถมีผลข้างเคียงและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ และการใช้ Methotrexate ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและมาตรฐานทางการแพทย์ที่ใช้ในแต่ละประเทศ

  4.การใช้ยาอื่นๆ

  ใช้ยาอื่นๆ: นอกจากนี้ยังมีการใช้ยาต่างๆ เช่น ยาผสมฮอร์โมนที่มักใช้ในการคุมกำเนิด (เช่น estrogen และ progesterone) หรือยาที่ทำให้มีการหดเกร็งของมดลูก เป็นต้น

  การใช้ยาทำแท้งควรทำโดยมีคำแนะนำและคำปรึกษาจากบุคลากรทางการแพทย์เสมอ เนื่องจากมีความเสี่ยงและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ สามารถขอคำปรึกษาจากไลน์หน้าเว็บไซต์ได้เลย

  error: Content is protected !!