ยาสอดทำแท้งดีกว่าการขูดมดลูกยังไง ?

ทำแท้งโดยใช้ยาดีกว่าการขูดมดลูกมีข้อดีดังต่อไปนี้

  1. ยาทำแท้งสามารถใช้ในช่วงแรกของการตั้งครรภ์ได้ดี
  2. ไม่ต้องผ่าตัดหรือดมยาสลบ (และใช้เวลาในการรักษาพยาบาลน้อยลง)
  3. มีความเป็นส่วนตัวไม่มีประวัติการทำแท้ง
  4. มีความเจ็บปวดน้อยกว่า
  5. รู้สึกเป็นธรรมชาติ เหมือนเป็นรอบเดือนปกติ

ใช้ยาสอดทำแท้งแบบกินโดยไม่ต้องใช้ยาสอดได้หรือไม่ ?

หากอายุครรภ์น้อยกว่า 7 สัปดาห์คุณสามารถเลือกใช้ Mifepristone กินควบคู่กับ Misoprostol โดยอมใต้ลิ้นทุกๆ 4 ชั่วโมง ได้ไม่ต้องสอดMisoprostol ควรมั่นใจว่าอายุครรภ์ของคุณไม่เกิน 7 สัปดาห์หากเลือกใช้วิธีนี้

หลังสอดยาสอดไปแล้วจะเป็นอย่างไร?

เป็นเรื่องยากที่ผู้ใช้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการใช้ยาครั้งแรกจะสังเกตหรือรู้ได้ในทันทีเมื่อมีเลือดออกหลังจากสอดยาว่าใช่เลือดที่เกิดการแท้งหรือไม่ เราจะมาบอกวิธีการสังเกตหรือข้อบ่งชี้ได้ว่าการใช้ยานั้นได้ประสบความสำเร็จแล้ว หลังการสอดยาจะแท้งหลังจากนั้นปกติไม่เกิน12 ชม ในอายุครรภ์1-2 เดือนยากที่จะดูออกว่าสิ่งที่ออกมานั้นแท้งสมบูรณ์หรือยังไม่เหมือนอายุครรภ์หลายเดือนที่มีตัวทารกออกมา บางครั้งเลือดที่ออกมาไม่ได้แท้งเสมอไปการตั้งครรภ์ยังดำเนินต่อไป ข้อสังเกตที่เราจะพูดถึงในอายุครรภ์1-2 เดือน คือ

  • มีก้อนเลือดลักษณะเป็นถุงๆ เหมือนเนื้อค่อนข้างเหนียวให้สังเกตุถุงรกภายในก้อนจะมีก้อนสีขาวเป็นขุยๆ
  • มีตัวอ่อน บาวกรณีอาจจะสังเกตุเห็นตัวอ่อนอยู่ในถุงตั้งครรภ์ใสๆ แต่ถุงนี้มีขนาดเล็กมากจนยากที่จะสังเกตุ เมื่อออกมากับก้อนเลือดแล้วมักแยกไม่ออก
  • อาการปวด หลังจากแท้งแล้วอาการปวดท้องบีบตัวของมดลูกจะหายไป และรู้สึกโล่งท้อง อย่างไรก็ดีหลังการแท้งแล้วควรตรวจการตั้งครรภ์อีกครั้งหลังใช้ยาไปแล้วอย่างน้อย 2 อาทิตย์
error: Content is protected !!