ข้อดียาขับเลือด

ยาขับเลือดท้องอ่อนๆ

ยาขับเลือด (Anticoagulant) มีหลายชนิดและมีข้อดีต่าง ๆ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละบุคคล และสภาวะการรักษาของผู้ป่วย ดังนี้:

 1. ป้องกันการเกิดลิ่มเลือด: ยาขับเลือดมีความสามารถในการลดความเข้มข้นของเลือด ทำให้เลือดมีความเหลวมากขึ้น ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือดหรือการสูญเสียเลือดจากการตรวจผ่านช่องทางเดินเลือด (เช่น หลอดเลือดหัวใจ หรือหลอดเลือดในสมอง) หรือการตรวจผ่านกระเพาะอาหาร (เช่น กรณีกระเพาะอาหารลิ่มเลือด).
 2. ป้องกันการเกิดลิ่มเลือดในเครือข่าย: ยาขับเลือดมีความสามารถในการลดความเกี่ยวพันของเลือด ซึ่งทำให้ลดความเสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือดในเครือข่ายหรือลูกเลือดขนาดเล็กในระบบหลอดเลือด.
 3. การป้องกันลิ่มเลือดในผู้ที่มีความเสี่ยงสูง: ยาขับเลือดมักใช้ในการป้องกันลิ่มเลือดในผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้ที่มีประวัติการเกิดลิ่มเลือด, ผู้ที่มีสายตรงในครอบครัวที่เป็นโรคลิ่มเลือด, หรือผู้ที่มีภาวะทางการแพทย์ที่เสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือด เช่น ภูมิต้านตัวอ่อนต่อการเกิดลิ่มเลือด (antiphospholipid syndrome) หรือข้อต่ออักเสบ (rheumatoid arthritis).
 4. การรักษาภาวะหัวใจและหลอดเลือด: ยาขับเลือดอาจถูกใช้ในการรักษาภาวะหัวใจและหลอดเลือด เช่น หลอดเลือดอุดตัน (atherosclerosis) หรือหัวใจวาย (atrial fibrillation) เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือดหรือกลิ่มเลือด.
 5. การรักษาภาวะการเก็บเลือด: ยาขับเลือดอาจถูกใช้ในการรักษาภาวะการเก็บเลือด เช่น ภาวะที่เรียกว่าเม็ดเลือดนักยา (thrombocytosis) หรือการเก็บเลือดที่ผิดปกติ (thrombophilia) เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือด.
ยาขับเลือดท้องอ่อนๆ

โปรดทราบว่าการรับยาขับเลือดควรทำภายใต้คำแนะนำและความคุ้มครองของแพทย์ การรับยาขับเลือดอาจเกิดผลข้างเคียงและมีความเสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือดหรือการเลือดออก ดังนั้นควรให้แพทย์ตรวจสอบสภาวะการรักษาและปรับขนาดยาตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลและสภาวะการรักษาของผู้ป่วยอย่างเคร่งครัด.

สรรพคุณ ยาขับเลือด

ยาขับเลือดท้องอ่อนๆ

ยาขับเลือด (Anticoagulants) เป็นยาที่ใช้เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดการ凝血เลือดเกินไป หรือสิ่งที่เรียกว่า blood clots ที่อาจทำให้เกิดภาวะการตีบหรือโรคหลอดเลือดตีบ (Thrombosis) ได้ โรคหลอดเลือดตีบอาจเกิดในหลายส่วนของร่างกาย รวมถึงในหลอดเลือดใหญ่ที่ไปเลี้ยงเนื้อเต้า หรือในหลอดเลือดเล็กที่อาจทำให้เกิดอาการตีบที่อวัยวะหรือส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น หลอดเลือดในหัวใจ, สมอง, ปอด หรือขาแต่ละข้าง

สรรพคุณหลักของยาขับเลือดรวมถึง:

 1. ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดตีบ: ยาขับเลือดช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดการตีบในหลอดเลือด ที่อาจทำให้เกิดภาวะอันตรายเช่น หัวใจขาดเลือดหรืออัมพาต.
 2. ใช้ในรักษาโรคหลอดเลือดตีบ: ยาขับเลือดมักถูกใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีประวัติของโรคหลอดเลือดตีบ เพื่อป้องกันการเกิดการตีบใหม่.
 3. ใช้ในการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดที่อุดตัน: ยาขับเลือดอาจถูกใช้เพื่อรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดที่อุดตัน เพื่อช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือด.
 4. ใช้ในการรักษาโรคหลอดเลือดอุดตันในสมอง: ยาขับเลือดอาจถูกใช้ในรักษาผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดอุดตันในสมอง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอาการหลอดเลือดแตก (stroke).
 5. ใช้ในการรักษาการลำเลียงโรคปอดอุดตัน: ยาขับเลือดอาจถูกใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีโรคปอดอุดตัน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดการตีบในหลอดเลือดในปอด.

ยาขับเลือดมีหลายชนิดและอยู่ในกลุ่มยาต่าง ๆ เช่น Warfarin, Heparin, Apixaban, Rivaroxaban, Dabigatran, ฯลฯ การใช้ยาขับเลือดควรเป็นตามคำสั่งและคำแนะนำของแพทย์ เนื่องจากการใช้ผิดประเภทหรือปริมาณของยาขับเลือดอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดเลือดนอกหลอดเลือด (hemorrhage) หรือความเสี่ยงในการตีบที่ไม่พอดี และควรตรวจสุขภาพประจำ ๆ เพื่อปรับการใช้ยาตามความเหมาะสม.

ยาขับเลือดมีอะไรบ้าง

ยาขับเลือดท้องอ่อนๆ

ยาขับเลือดมีหลายประเภทและมีวัตถุดิบแตกต่างกันซึ่งใช้ในวัตถุประสงค์และสภาพทางการแพทย์ที่แตกต่างกันด้วย ยาขับเลือดส่วนใหญ่จะใช้ในการควบคุมความดันเลือดสูง ลดความหนาแน่นของเลือด หรือรักษาสภาวะที่ทำให้เลือดมีความหนืดมากเกินไป ตัวอย่างยาขับเลือดที่พบบ่อยรวมถึง:

 1. ยาเอซไพริน (Aspirin): ใช้ในการลดการตกตัวของเลือด และลดความเสี่ยงของการเกิดการตกตัวและอุดตันหลอดเลือด.
 2. ยาบีต้าบล็อกเกอร์ (Beta Blockers): ใช้ในการลดความดันเลือดและควบคุมอาการหัวใจ.
 3. ยาไดเออร์ริติกสับสติทิวเอจเจอนต์ (Diuretics): ใช้ในการเพิ่มการขับถ่ายของน้ำและเกลือในร่างกาย เพื่อลดปริมาณของเลือดและลดความดันเลือด.
 4. ยาแอนจีโอเตนซิน (Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors – ACE inhibitors): ใช้ในการลดความดันเลือดและป้องกันความเสี่ยงของโรคหัวใจและไต.
 5. ยาเองจิโอเตนซิน (Angiotensin II Receptor Blockers – ARBs): ใช้ในการควบคุมความดันเลือดและรักษาโรคหัวใจและไต.
 6. ยาคลาเซสทีน (Calcium Channel Blockers): ใช้ในการควบคุมความดันเลือดและช่วยลดอาการหัวใจเจ็บ.
 7. ยาแอลดีรัน (Aldosterone Antagonists): ใช้ในการควบคุมความดันเลือดและรักษาภาวะไตเสื่อม.
ยาขับเลือดท้องอ่อนๆ

คำแนะนำเกี่ยวกับกินยาขับเลือดและการใช้งานควรมาจากแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านการแพทย์ คุณควรปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของแพทย์ของคุณเพื่อประสานงานอย่างเหมาะสมในการรักษาสุขภาพของคุณ.

error: Content is protected !!